نویسنده = صفری شالی، رضا
تعداد مقالات: 2
2. بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم ( مطالعه موردی زندانیان استان مرکزی)

دوره 16، شماره 46، پاییز 1388، صفحه 41-74

جعفر هزار جریبی؛ رضا صفری شالی