نویسنده = معدنی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بازتاب ستیز اجتماعی در اشعار احمد شاملو با مفاهیمِ جامعه شناختی یورگن هابرماس

دوره 24، شماره 79، زمستان 1396، صفحه 235-268

10.22054/qjss.2018.8185

سید احمد مرتضوی؛ ایرج ساعی ارسی؛ سعید معدنی