نویسنده = راودراد، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. سینمای سیاسی ایران و زنان کارگردان

دوره 9، شماره 19، پاییز 1381، صفحه 57-88

اعظم راودراد