نویسنده = شایگان، فریبا
تعداد مقالات: 4
1. بررسی ویژگی های مشارکت کنندگان در انقلاب اسلامی ایران

دوره 15، شماره 42.43، زمستان 1387، صفحه 89-115

فریبا شایگان


2. اثر میزان دینداری بر اعتماد سیاسی

دوره 14، شماره 37، بهار 1386، صفحه 73-108

محمد حسین پناهی؛ فریبا شایگان


4. رابطه دین و دولت از دیدگاه دکتر علی شریعتی

دوره 8، شماره 15.16، زمستان 1380، صفحه 230-263

فریبا شایگان