نویسنده = کشاورز شکری، عباس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تبیین های انقلاب اسلامی ایران: تحلیلی انتقادی بر برخی تبیین های انقلاب اسلامی

دوره 15، شماره 42.43، زمستان 1387، صفحه 13-37

عباس کشاورز شکری؛ زاهد غفاری؛ محسن خلیلی