نویسنده = لطیفی، غلامرضا
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تطبیقی آراء روش شناختی ماکس وبر و پیتر وینچ

دوره 16، شماره 46، پاییز 1388، صفحه 75-105

غلامرضا لطیفی


2. جایگاه مناطق آزاد در برنامه ریزی منطقه ای ایران

دوره 13، شماره 36، زمستان 1385، صفحه 76-102

غلامرضا لطیفی؛ مهرناز امین آقایی


3. هرمنوتیکت از دیدگاه هایدگر در شهرسازی

دوره 12، شماره 30، تابستان 1384، صفحه 67-89

غلامرضا لطیفی


5. توسعه شهری پایدار و توسعه فرهنگی

دوره 10، شماره 22، تابستان 1382، صفحه 131-153

غلامرضا لطیفی