نویسنده = کتبی، مرتضی
تعداد مقالات: 2
1. مشاهده در حین مشارکت

دوره 5، شماره 9، پاییز 1376، صفحه 169-192

مرتضی کتبی


2. نقش شرق شناسی در استعمار غربی

دوره 2، شماره 3.4، بهار 1372، صفحه 215-235

مرتضی کتبی