نویسنده = طالبی، ابوتراب
تعداد مقالات: 3
1. علل و زمینه‌های گرایش به معنویت‌گرایی جدید در ایران (مطالعه‌ی شهر تهران)

دوره 25، شماره 83، زمستان 1397، صفحه 159-192

10.22054/qjss.2018.29902.1745

صدیقه رمضانی؛ ابوتراب طالبی؛ باقر طالبی دارابی


2. خوانشی انقطاعی از جامعه‌شناسی وعلوم اجتماعی مدرن در ایران

دوره 23، شماره 74، پاییز 1395، صفحه 70-110

10.22054/qjss.2017.8216.1206

ابوتراب طالبی؛ مهدی منتظری مقدم


3. معنویت‏گرایی نوین به مثابه گفتمان

دوره 20، شماره 62، پاییز 1392، صفحه 213-252

10.22054/qjss.2013.6770

ابوتراب طالبی