نویسنده = شهابی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. جوانان و فرهنگ اتومبیل

دوره 19، شماره 58، پاییز 1391، صفحه 111-147

10.22054/qjss.2012.6875

محمود شهابی