نویسنده = ذوالفقاری، ابوالفضل
تعداد مقالات: 4
1. بررسی جامعه‌شناختی فرقۀ سیاسی مذهبی طلوعیان(با تاکید بر قوم بختیاری)

دوره 24، شماره 79، زمستان 1396، صفحه 117-157

10.22054/qjss.2017.19540.1502

پیمان محمودی؛ ابوالفضل ذوالفقاری


4. رابطه میزان دینداری (التزام دینی) با نوع دینداری

دوره 17، شماره 49، تابستان 1389، صفحه 67-103

10.22054/qjss.2010.6805

ابوالفضل ذوالفقاری