نویسنده = فرقانی، محمد مهدی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی میزان استفاده جوانان از بازی های رایانه ای و عوامل موثر بر آن

دوره 14، شماره 38.39، زمستان 1386، صفحه 1-29

محمد مهدی فرقانی؛ عبدالرحمان علیزاده


2. مطبوعات محلی و انتخابات ریاست جمهوری

دوره 14، شماره 37، بهار 1386، صفحه 141-166

محمد مهدی فرقانی؛ یوسف خجیر


4. تحول گفتمان توسعه سیاسی در ایران(از مشروطه تا خاتمی)

دوره 9، شماره 17، بهار 1381، صفحه 1-39

محمد مهدی فرقانی