نویسنده = فرقانی، محمدمهدی
تعداد مقالات: 2
2. آگهی خدمت عمومی؛ ظرفیتی ناشناخته در ارتباطات توسعه

دوره 7، شماره 11.12، زمستان 1379، صفحه 85-110

محمدمهدی فرقانی