نویسنده = احمدی، یعقوب
تعداد مقالات: 2
2. سرمایه اجتماعی (آنلاین و آفلاین) و فرهنگ شهروندی

دوره 25، شماره 81، تابستان 1397، صفحه 101-133

10.22054/qjss.2017.23871.1600

یعقوب احمدی؛ سالار مرادی