نویسنده = سعیدی، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جامعه شناختی اقتصادی بازارچه های مشترک مرزی (مطالعه موردی: بازارچه های مرزی سردشت و پیرانشهر)

دوره 16، شماره 45، تابستان 1388، صفحه 93-133

علی اصغر سعیدی؛ خالد اسماعیل زاده؛ جمال عبدالله پور