نویسنده = طالبان، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی روش شناسانه بر تحلیل بولی فوران از انقلاب ایران

دوره 15، شماره 42.43، زمستان 1387، صفحه 421-453

محمدرضا طالبان