تعداد مقالات: 506
76. بررسی تبیین های انقلاب اسلامی ایران: تحلیلی انتقادی بر برخی تبیین های انقلاب اسلامی

دوره 15، شماره 42.43، زمستان 1387، صفحه 13-37

عباس کشاورز شکری؛ زاهد غفاری؛ محسن خلیلی


78. انتقاد در مطبوعات و وضعیت آن در ایران

دوره 6، شماره 10، تابستان 1377، صفحه 17-46

مهدی محسنیان راد


79. طبقه متوسط جدید در جوامع غربی و ایران

دوره 5، شماره 9، پاییز 1376، صفحه 19-50

پریچهر ابراهیمی


82. مقایسه مطالب مربوط به اعتیاد در روزنامه های کیهان، اطلاعات، اعتماد و اعتماد ملی در سال 1386 - ۱۳۸۵

دوره 16، شماره 45، تابستان 1388، صفحه 25-61

مهدیه حمزه ای؛ علیرضا حسینی پاکدهی؛ علی اصغر کیا


84. مرگ و میر کودکان و محرومیت اجتماعی

دوره 15، شماره 40، بهار 1387، صفحه 27-51

یار محمد قاسمی؛ اسحاق قیصریان


86. سازندگان فن‌سالار و خلق ارزش: کشاکش منفعت‌جویی و اعتباریابی؛ مطالعه موردی عاملان اجتماعی بازار مسکن در مشهد

دوره 25، شماره 83، زمستان 1397، صفحه 27-60

10.22054/qjss.2018.30595.1769

مسعود چاری صادق؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ مهدی کرمانی؛ مهدی فیضی


87. ساختار اخبار خارجی در روزنامه های تهران

دوره 2، شماره 3.4، بهار 1372، صفحه 29-55

نعیم بدیعی


88. مسائل و راه حل های سنجش و تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران

دوره 14، شماره 38.39، زمستان 1386، صفحه 30-57

محمد عبداللهی


93. هویت اجتماعی و پیشگیری از انحرافات اجتماعی

دوره 7، شماره 11.12، زمستان 1379، صفحه 33-61

ابوالفضل اشرفی


99. نظریه مبادله و مشارکت سیاسی زنان در مراکز شهری استان اصفهان

دوره 9، شماره 19، پاییز 1381، صفحه 35-56

محمود کتابی؛ وحید قاسمی


100. ارتباطات غیر کلامی و توسعه صنعت جهانگردی

دوره 9، شماره 20، زمستان 1381، صفحه 35-58

مهدی کروبی