نویسنده = هادی خانیکی
تعداد مقالات: 4
2. رضایت اززندگی زناشویی در رهگذر نگرش و کنش اخلاقی.

دوره 16، شماره 46، پاییز 1388، صفحه 187-228

هادی خانیکی؛ منصوره تبریزی


3. بنیان های مطالعات ارتباطات و توسعه ملی در ایران

دوره 12، شماره 28.29، بهار 1384، صفحه 7-56

هادی خانیکی